Evomere
Bebek oyunları

Benzer İçerikler

Bebek oyunları

Oyunlar
Oyun, çoğu anne-baba için çocuklarının hoşça vakit geçirdiği bir aktivite olarak görülse bile, çocuğun gelişimi açısından son derece önemli ve vaz geçilmez bir eğitim ve öğrenme ile birlikte hoş vakit geçirme sürecidir.

Çocuklar, oyun sayesinde hem enerjilerini en uygun şekilde harcarlar hem de bu sayede dış dünyayı tanırlar.

Oyunun bir diğer fonksiyonu da, nesneleri, kavramları, nesneler arasındaki benzerlikler ve farklılıkları öğrenmelerine hizmet etmesidir. Yani çocuklarımız oynarken aynı zamanda da bazı becerileri edinir ve öğrenirler.

Yaşlarına göre renkleri, şekilleri, isimleri, boyutları daha sonra gene yaşına göre ilişkileri, sosyal rolleri, taklitleri, rol almaları ile kişiliklerinin gelişimlerine katkıda bulunur.

2 Yaşına kadar çocuklar Paralel Oyun dediğimiz oyun stilinde oynarlar.


Paralel oyun: Çocukların oyunları, birbirleriyle hiç çakışmayan paralel çizgiler gibi, birbirlerinin oyununa hiç karışmadıkları, iş birliği ve organize olmadıkları oyun stilidir. Bunun nedeni ise; dönemin en karakteristik özelliği olan 'ben merkezciliktir'.


1 Yaşına Kadar
Değişik malzemelerden, farklı sesler çıkaran, renkli, farklı şekillerde, birden fazla duyuya hitap eden oyuncaklardır. Yatağın üzerine asılan oyuncak ve çıngıraklar, plastik tabaklar, kutular oyuncaklarını oluşturur. Diş kaşıma halkası, ses çıkartan müzikli oyuncaklar, renkli ve çeşitli büyüklüklerdeki küpler, renkli resimler, hareketli oyuncaklarla oynayabilirler. Bu oyuncaklar, onların dikkatini yöneltmelerini sağlamasının yanında objeye uzanmaya çalışarak da el göz koordinasyonunun gelişmesini ve bedenini hareket ettirmesini sağlarlar.


1-2 Yaş
*Oyun hamuru ile oynama,
*Parmak boyası ile oynama,
*Bardaktan bardağa su boşaltma,
*Renkli küpleri üst üste dizme
*Büyük parçalı yap-bozlar,
*Bir kutuya mandal ya da peçeteleri top yaparak ya da yırtarak topları bir kutudan diğerine atma gibi tek başlarına ya da birlikte aynı odada başka bir çocukla bile olsa tek tek oynadıkları oyunlar Paralel Oyunlardır.


2 -3 Yaş
*2 yaşından itibaren daha fazla sosyalleşmeye başlayan çocuk annesinin, babasının ya da bakıcısının davranışlarını taklit etmeye başlar,
*Hayal gücünün gelişmesiyle, hayalinde bir şeyler canlandırabilir, oyuncağını hayalinin yerine koyabilir. (ör: bir bez parçasına bu araba diyebilir),
*Merak ve keşfetme duygusunun zamanla gelişmesiyle birlikte, oyuncaklarını parçalara ayırır, birleştirir ve keşfeder,
*Bir ipe boncuk dizebilir,
*Yap-bozlar oynar,
*Plajda kumla ve su ile oynama gibi oyunlar oynar.


3 yaşından sonra:
Kolektif oyuna geçiş başlar.